PEMELIHARAAN SUNGAI BWS SUMATERA II

PEMELIHARAAN SUNGAI-SUNGAI BWS SUMATERA II

NO. LOKASI NAMA SUNGAI
1. Kota Medan Sungai Badera
Sungai Deli
Sungai Kera
Sungai Percut
Sungai Putih
Sungai Selayang
Sungai Sei Sikambing
2.
3.
4.